Plano da urbanización no PXOM

o pxom en augas mansas

O noso conveciño Juan C. envíanos o plano que recolle a situación urbanística de Augas Mansas, de acordo co plan xeral de ordenación municipal (PXOM) aprobado definitivamente pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes (CMATI), por Orde do 4 de xuño de 2010 (DOG número 112 do 15 de xuño de 2010). O famoso plano do que tanto se ten falado nas asembleas da asociación de veciños. Gracias, Juan C.

Descargar: Plano do PXOM na zona de Augas Mansas [PDF, 1,3 MB].